Ekologia

Troska o środowisko naturalne powinna być czynnikiem, którym kieruje się w swoich działaniach każde polskie przedsiębiorstwo, wartością trwale wpisaną w misję firmy. W końcu mamy tylko jedną planetę, na której możemy żyć, powinniśmy zatem dbać o to, by nie niszczyć jej i zabezpieczyć ją dla kolejnych pokoleń. Jako producent narzędzi skrawających, w tym wierteł i frezów do metalu, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę.

Bo ekologia jest wpisane w nasze DNA

Jako polski producent narzędzi skrawających, jak wiertła i frezy do metalu, uważamy, że istotnym elementem trwałego i zrównoważonego rozwoju naszego przedsiębiorstwa jest polityka ochrony środowiska naturalnego. Stale analizujemy i ulepszamy nasz program ochrony przyrody. Zidentyfikowaliśmy wszystkie czynniki naszych procesów operacyjnych mogące wywierać negatywny wpływ na przyrodę i podjęliśmy stanowcze kroki. Zoptymalizowaliśmy technologię: produkcja wierteł, frezów do metali i innych narzędzi skrawających w naszym polskim zakładzie odbywa się w sposób zrównoważony.

Polski producent frezów do metalu i wierteł – jesteśmy eko!

W GOSTAR SPECIAL TOOLS robimy wszystko, by przy wytwarzaniu narzędzi skrawających, a także w prowadzeniu firmy, redukować nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne. Działamy zgodnie z zasadą „myśl globalnie – działaj lokalnie” i wdrażamy ją poprzez:

  • redukcję ilości wytwarzanych odpadów,
  • racjonalizację użytkowania surowców (materiałów, paliw, energii),
  • promując świadomość ekologiczną w zespole i wśród lokalnej społeczności,
  • weryfikację Dostawców i Podwykonawców pod względem pozostawania w zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,
  • systematyczne zwiększanie środków na realizację przedsięwzięć związanych z ekologią.

 

“Wszyscy mieszkamy na tej samej planecie, jesteśmy zależni od jej zasobów
i naturalnego bogactwa, które są potrzebne dla życia i dobrobytu.”

(-) z deklaracji ONZ na rzecz Zjednoczonego Świata

Copyright © 2000 - 2024 GOSTAR SPECIAL TOOLS. All Rights Reserved.
 
Translate »